Text Box: Mreža infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL)
 
INFRASTRUKTURNI CENTER UL FKKT (IC UL FKKT)

 

 

 

Domov

 

 

 

Text Box: Naslov:
Infrastrukturni center Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani
Aškerčeva 5
SI-1000 Ljubljana
Telefon:  (01)-24-19-100
Telefaks: (01)-24-19-220
 
(vd) Predstojnik IC UL FKKT: 
                prof. dr. Andrej Petrič
                Telefon: (01)-24-19-232
                e-pošta: andrej.petric@fkkt.uni-lj.si 
 
Enote IC UL FKKT
    Elektronska mikroskopija (EM)
  (vd) Vodja enote: dr. Marjan Marinšek
                Telefon (01)-24-19-204 

  Jedrska magnetna resonanca (NMR)
(vd) Vodja enote: prof. dr. Andrej Petrič 
                Tončka Kozamernik
                Telefon (01)-24-19-258 (NMR 300 MHz)
                Telefon (01)-24-19-152 (NMR 500 MHz)
 
   Masna spektrometrija (LC-MS)
(vd) Vodja enote: prof. dr. Janez Košmrlj 
                dr. Damijana Urankar
                Telefon (01)-24-19-189 (LC-MS)
 
        
 
 
 
 

 

 

Text Box: Univerza v Ljubljani
 
Fakulteta za kemijo 
in kemijsko tehnologijo
IMG00001.GIF

09.05.2011 Text Box: Zadnja sprememba:
09.05.2011

Text Box: Vizitka Infrastrukturnega centra Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo 
Univerze v Ljubljani