Text Box: Mreža infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL)
 
INFRASTRUKTURNI CENTER UL FKKT (IC UL FKKT)

 

 

 

Oprema NMR

Cenik storitev NMR

Rezervacija 300 MHz

Rezervacija 500 MHz

Domov

 

 

Text Box: Univerza v Ljubljani
 
Fakulteta za kemijo 
in kemijsko tehnologijo

08.01.2013 Text Box: Zadnja sprememba:
08.01.2013

Text Box: Pravila enote za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti 
IC UL FKKT