Bruker AVANCE III 500 MHz NMR inštrument prvenstveno uporabljajo sodelavci Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, na razpolago pa je tudi raziskovalcem drugih izobraževalnih, raziskovalnih in proizvodnih organizacij. Spektrometer deluje na način 24/7 kar pomeni, da je letno v povprečju na razpolago 8760 ur. Ponedeljki (15% razpoložljivega časa) so namenjeni tedenskemu vzdrževanju (dolivanje tekočega dušika in tekočega helija, nastavljanje homogenosti polja, zamenjavi filtrov in ostala vzdrževalna dela), pedagoškim potrebam dodiplomskih in podiplomskih programov in uporabnikom, ki niso sodelovali pri nakupu inštrumenta,  Preostali čas je inštrument na voljo raziskovalcem Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo.

 

Cenik storitev za ostale uporabnike je objavljen na spletni strani FKKT (http://www.fkkt.uni-lj.si/attachments/2495/nmr-ul_fkkt-cenik-storitev-za-2008.pdf).

 

Čas je razdeljen v ponavljajoče se 20-dnevne cikluse. Vsak dan je razdeljen na dnevni (8:00 do 18:00) in nočni (18:00-8:00) termin. Dnevni termin je razdeljen na petnajstminutne segmente, kar omogoča fleksibilno razdelitev eksperimentalnega časa med čim večje število uporabnikov. Vsaki od raziskovalnih skupin (sovlagatelju; v tabelah so sovlagatelji imenovani s priimkom nosilca ali okrajšavo enote) pripada pravica do rezervacije tolikšnega števila desetminutnih segmentov, ki ustreza finančnemu vložku v nakup inštrumenta. Nočni termini so enoviti in pravica do uporabe pripada posameznim sovlagateljem v obsegu sovlaganja in po zaporedju, ki velja od samega začetka uporabe inštrumenta. 

  dan          (od 600) noč            (od 20)
OK-Kočevar 180 6
OK-Stanovnik 180 6
AK-Meden 90 3
OK-Šket 90 3
POT-Krajnc 60 2
  600 20

 

Zaporedje pravic do nočnih terminov

1 OK-Kočevar
2 OK-Stanovnik
3 OK-Šket
4 OK-Kočevar
5 OK-Stanovnik
6 AK-Meden
7 OK-Šket
8 OK-Kočevar
9 OK-Stanovnik
10 AK-Meden
11 POT-Krajnc
12 OK-Kočevar
13 OK-Stanovnik
14 AK-Meden
15 OK-Šket
16 OK-Kočevar
17 OK-Stanovnik
18 POT-Krajnc
19 OK-Kočevar
20 OK-Stanovnik

 

Bruker DPX 300 NMR inštrument prvenstveno uporabljajo sodelavci raziskovalnih skupin, ki so leta 1995 prispevale sredstva za sofinanciranje nakupa inštrumenta, na razpolago pa je tudi raziskovalcem drugih izobraževalnih, raziskovalnih in proizvodnih organizacij. Spektrometer deluje na način 24/7 kar pomeni, da je letno v povprečju na razpolago 8760 ur. Ponedeljki (15% razpoložljivega časa) so namenjeni tedenskemu vzdrževanju (dolivanje tekočega dušika in tekočega helija, nastavljanje homogenosti polja, zamenjavi filtrov in ostala vzdrževalna dela), pedagoškim potrebam dodiplomskih in podiplomskih programov in uporabnikom, ki niso sodelovali pri nakupu inštrumenta. Preostali čas inštrument uporabljajo sodelavci Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo (74.15%) in Fakultete za farmacijo (25.85%).

 

Uporabnik

Ur/letno

%

 

VZDRŽEVANJE, ostali uporabniki

1314

15%

 

FKKT

5521

63%

  74.15%

FFA

1925

22%

  25.85%

SKUPAJ

8760

100%

100.00%

 

Čas je razdeljen v ponavljajoče se 20-dnevne cikluse. Vsak dan je razdeljen na dnevni (8:00 do 18:00) in nočni (18:00-8:00) termin. Dnevni termin je razdeljen na desetminutne segmente, kar omogoča fleksibilno razdelitev eksperimentalnega časa med čim večje število uporabnikov. Vsaki od raziskovalnih skupin (sovlagatelju; v tabelah so sovlagatelji imenovani s priimkom nosilca ali okrajšavo enote) pripada pravica do rezervacije tolikšnega števila desetminutnih segmentov, ki ustreza finančnemu vložku v nakup inštrumenta. Nočni termini so enoviti in pravica do uporabe pripada posameznim sovlagateljem v obsegu sovlaganja in po zaporedju, ki velja od samega začetka uporabe inštrumenta. Zaradi specifičnosti potreb po eksperimentalnem času sta na željo raziskovalnih skupin Plesničar in OT ustrezna dela instrumentalnega časa dnevnega termina združena z nočnima v 24-urna bloka znotraj 20-dnevnega ciklusa.

skupina

odstotek

vložka

FKKT

odstotek

vseh

vložkov

min/ciklus

noči/ciklus

min/dan

Bukovec

 12.80

  9.45

 2722

2

  65

Plesničar

   7.68

  5.70

 1642

1x 24 ur

  10

Pohar

   6.40

  4.76

 1371

1

  30

Polanc

 24.95

 18.50

 5328

4

110

Stanovnik

 26.87

 19.92

 5737

4

130

Šket

 13.44

  9.97

 2871

2

  65

OT

   7.87

   5.85

 1685

1x 24 ur

  10

FFA

 

 25.85

 7445

5

180

skupaj

100.01

100.00

28801

18 + 2x24 ur

600

 

Zaporedje pravic do nočnih terminov

1. OT (24 ur)

11. Stanovnik

2. FFA

12. Polanc

3. Polanc

13. Plesničar (24 ur)

4. Stanovnik

14. FFA

5. Bukovec

15. Stanovnik

6. FFA

16. Bukovec

7. Šket

17. Šket

8. Polanc

18. FFA

9. Pohar

19. Polanc

10. FFA

20. Stanovnik