Text Box: Mreža infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL)
 
INFRASTRUKTURNI CENTER UL FKKT (IC UL FKKT)

 

 

 

Text Box: Infrastrukturni center Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo (IC FKKT UL) deluje v sklopu Mreže raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL) in je namenjen podpori raziskovalnega dela na področjih kemije, biokemije, farmacije, kemijske tehnologije in kemijskega inženirstva. Izvajanje dejavnosti zagotavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS). Oprema IC FKKT UL je na razpolago raziskovalcem, pedagoškim delavcem in študentom UL ter ostalih izobraževalnih in raziskovalnih ustanov.  Dostop do meritev z opremo IC FKKT UL je omogočen tudi raziskovalcem državnih ustanov in  proizvodnih organizacij, ki ustrezne opreme nimajo.
Domov

Text Box: Univerza v Ljubljani
 
Fakulteta za kemijo 
in kemijsko tehnologijo
IMG00001.GIF

09.05.2011 Text Box: Zadnja sprememba:
09.05.2011

Text Box: Poslanstvo Infrastrukturnega centra Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani