Text Box: Infrastrukturni center MRIC UL
 
CENTER ZA NMR SPEKTROSKOPIJO VISOKE LOČLJIVOSTI NA UL FKKT

 

 

 

 

Text Box: Oprema Centra za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti na UL FKKT
 

Text Box:  BRUKER AVANCE III 500 MHz NMR spektrometer je opremljen z:
 • BBFO plus merilno glavo z Z-gradientno tuljavo,
 • BBI merilno glavo z Z-gradientno tuljavo,
 • VT enoto s hladilnikom pogonskega plina,
 • Programskim paketom MestreNova 
Spektrometer je bil kupljen s sofinanciranjem ARRS v sklopu razpisa za 14. paket opreme. 
Text Box:  BRUKER DPX 300 NMR spektrometer je opremljen z:
 • IBB merilno glavo z Z-gradientno tuljavo,
 • QNP merilno glavo,
 • VT enoto,
 • Programskim paketom MestreNova 
 Oprema omogoča izvedbo praktično vseh standardnih eno- in dvodimenzionalnih eksperimentov ter obdelavo in pripravo podatkov za objavo.

Pravila

Rezervacija časa 300 MHz

Rezervacija časa 500 MHz

Domov

 

Text Box: Univerza v Ljubljani
 
Fakulteta za kemijo 
in kemijsko tehnologijo

08.01.2013 Text Box: Zadnja sprememba:
08.01.2013