Text Box: Mreža infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL)
 
INFRASTRUKTURNI CENTER UL FKKT (IC UL FKKT)

 

 

 

Pravila

Naročilnica LC-MS

Cenik storitev LC-MS

Domov

Text Box: Agilent 6224 Accurate Mass TOF LC/MS sistem
HPLC
Binarna črpalka za mešanje pri visokem tlaku (600 bar do 5 mL/min)
Termostat za HPLC kolone z območjem delovnja od 10 °C pod temperaturo okolice do 80 °C
UV-VIS detektor:
Detektor z nizom diod, ki deluje v območju med 190 in 950 nm 
Masni spektrometer na čas preleta (TOF)
Dvojni AP-ESI (elektrosprej pri atmosferskem tlaku) izvor
Masni analizator na čas preleta za merjenje pozitivnih in negativnih ionov (masno območje 25–20.000, masna ločljivost  >10.000 po celotnem masnem območju, točnost mase boljša od 2 ppm)
Programska oprema 
MassHunter WS

 

 

Text Box: Univerza v Ljubljani
 
Fakulteta za kemijo 
in kemijsko tehnologijo
IMG00001.GIF

09.05.2011 Text Box: Zadnja sprememba:
09.05.2011

Text Box: Oprema enote za masno spektrometrijo
IC UL FKKT