Text Box: Mreža infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL)
 
INFRASTRUKTURNI CENTER UL FKKT (IC UL FKKT)

 

 

 

Pravila EM

Rezervacija časa

Cenik storitev EM

Domov

Text Box: ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA (EM)
 
Vrstični elektronski mikroskop na poljsko emisijo Zeiss ULTRA plus, 
opremljen s:
Schottky-jevim sistemom poljske emisije,
Lečnim (In-lens) detektorjem sekundarnih elektronov (SE), ki je nameščen nad objektivno lečo,
Detektorjem tipa Evernhart-Thornley za detekcijo sekundarnih elektronov,
EsB - energijsko selektivnim detektorjem povratno sipanih elektronov (BSE), nameščenim nad lečnim detektorjem,
AsB – kotno selektivnim detektorjem povratno, ki je vgrajen v pol objetivne leče, STEM detektorjem presevnih elektronov,
CCD kamero z infrardečo osvetlitvijo v komori, Napravo za izravnavanje naboja na površini vzorca z lokalnim dovajanjem suhega dušika,
SDD detektorjem delovne površine 50 mm2 za analizo emitirane rentgenske svetlobe in s programskim paketom INCA za obdelavo rezultatov,
 
Konfiguracija mikroskopa omogoča kvalitetno analizo praktično vseh trdnih nehlapnih vzorcev ter obdelavo in pripravo podatkov za objavo. 

 

Text Box: Univerza v Ljubljani
 
Fakulteta za kemijo 
in kemijsko tehnologijo
IMG00001.GIF

09.05.2011 Text Box: Zadnja sprememba:
09.05.2011

Text Box: Oprema enote za elektronsko mikroskopijo
IC UL FKKT